Dofinasnowanie Fotowoltaika

 

Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej w Przedsiębiorstwie „Legs” w Aleksandrowie Łódzkim

W ramach programu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Projekt polegał na dostarczeniu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kV w przedsiębiorstwie PPH „Legs” Sp z o.o.

Celem projektu jest ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko emisji substancji szkodliwych przy wytwarzaniu energii elektrycznej.

 

Wartość zadania 200.365,00 PLN netto.

Zadanie sfinansowano w całości ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi https://www.wfosigw.lodz.pl/