Teksturownia/Poliamidy/GOTS

Teksturownia

Przeciętna miesięczna produkcja przędz teksturowanych to ok. 350 ton, głównie w przędzach poliamidowych PA6 i PA66 o wysokiej elastyczności i wysokim stopniu skędzierzawienia. Od 2018 nasza teksturownia rozszerzyła swój asortyment o teksturowanie przędz polipropylenowych.
Oprócz standardowych przędz polipropylenowych możemy teksturować przędze z dodatkiem jonów srebra czy też ze zwiększoną odpornością na promienie UV. Posiadamy kilka maszyn rozciągających gdzie wyciągamy przędze płaskie na nawoje typu kops.

 

Przędza poliamidowa

 

Przędze poliamidowe produkuje się głównie w wersji ciągłej/filamentowej oraz w dwóch podstawowych typach – PA6 i PA66. W ciągu roku na świecie produkuje się ok. 5 mln ton wszystkich przędzy i włókien poliamidowych. Stanowi to ok. 6% światowej produkcji wszystkich przędzy.

Oba typy poliamidu powstają w wyniku reakcji polimeryzacji, gdzie podstawowymi surowcami są pochodne ropy naftowej – CPL (caprolactam) oraz kwas adypinowy (adipic acid).

Poliamid jest włóknem przędzionym ze stopionego granulatu (polimeru), w efekcie procesu przędzenia otrzymuje się POY – surowiec do dalszej obróbki lub gotową do użycia przędzę gładką FDY/HT.

-czytaj więcej-

 

GOTS

 

Nasza firma otrzymała prestiżowy certyfikat GOTS (The Global Organic Textile Standard).

 

Wyróżniamy dwie kategorie produktów GOTS:

  • – „organic” – produkt musi składać się z min. 95% certyfikowanych włókien ekologicznych
  • – „made with x% organic materials” – produkt musi składać się z minimum 70% włókien naturalnych

W żadnej z kategorii nie wolno stosować włókien z pochodzenia projektów produkcyjnych.

 

Certyfikat GOTS gwarantuje, że

  • – surowce pochodzą z uprawy ekologicznej,
  • – stosowane w produkcji środki chemiczne podlegają ścisłemu nadzorowi,
  • – pracownicy biorący udział w przetwarzaniu surowca są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę,
  • – certyfikowana produkcja przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
  • – produkty podlegają ścisłej kontroli magazynowania, transportu, farbowania,
  • – certyfikat jest uznawany na całym świecie