Dofinansowania

Firma Legs korzysta z dofinansowań UE z następujących programów:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
    • Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
    • Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
    • Działanie IV.3 Kredyt Technologiczny